Từ vựng về các bộ phận trên cơ thể

27/04/2018

Từ vựng về các bộ phận trên cơ thể Các bộ phận trên cơ thể là một chủ đề cơ bản nhất mà ai cũng đã được làm quen khi bắt đầu học tiếng Anh, đặc biệt là với các bạn nhỏ. Tuy nhiên, vốn từ vựng về cơ thể người thì vô cùng rộng,…

Xem thêm

Từ vựng về các bộ phận trên cơ thể

27/04/2018

Từ vựng về các bộ phận trên cơ thể Các bộ phận trên cơ thể là một chủ đề cơ bản nhất mà ai cũng đã được làm quen khi bắt đầu học tiếng Anh, đặc biệt là với các bạn nhỏ. Tuy nhiên, vốn từ vựng về cơ thể người thì vô cùng rộng,…

Xem thêm