Liên Kết Giữa Các Hợp Tác Xã Nông Thôn Để Cùng Nhau Phát Triển Kinh Tế Nông Nghiệp Việt Nam

24/06/2016

Để khu vực kinh tế tập thể vận hành theo đúng quỹ đạo , phát triển bền vững và ngày càng nhiều hợp tác xã đạt chuẩn cũng như tạo được chuỗi liên kết , ông Võ Kim Cự , chủ toạ Liên minh hợp tác xã Việt Nam tuy là , đã Đến kì hạn phải xây dựng hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Theo ông Cự , trước hết cần làm thí điểm tại khu vực bình nguyên sông Cửu Long với 3 sản phẩm chủ lực là gạo , trái cây và thủy sản , nhằm giúp hộ nhà nông khắc phục cơ bản thua thiệt trên thị trường , gia tăng lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp cho nhà nông thông qua liên kết hữu cơ trong chuỗi sản xuất.

sản xuất nông nghiệp có 3 công đoạn , gồm sản phẩm , dịch vụ đầu vào ( phân bón , thuốc gác canh thực vật , thức ăn súc mục , dịch vụ khoa học – kỹ thuật… ); sản xuất trực tiếp ra nông sản; và dịch vụ đầu ra ( thu hoạch , thu mua , bảo quản , chế biến , tiêu thụ sản phẩm… ). Công đoạn hàng đầu và công đoạn lần cuối của chuỗi giá trị nông sản này ngày nay cốt tử do doanh nghiệp kiểm tra. Theo ông Cự , vì mục tiêu lợi nhuận và quy luật thị trường , doanh nghiệp thường ép giá bán cao đối với sản phẩm , dịch vụ đầu vào và ép giá thu mua thấp đối với sản phẩm , dịch vụ đầu ra. Tất lợi nhuận nảy sinh ở nể đoạn đầu và cuối rơi vào tay doanh nghiệp. Người nhà nông bỏ công sức , bỏ chi phí nhiều nhất , nhưng lại thu được lợi nhuận rất ít vì bị doanh nghiệp “móc túi”. Ngoài ra , do sản xuất nhỏ lẻ , manh mún , kinh nghiệm , thiếu vốn , nên nhà nông thường không sơ chế , bảo quản nông sản để làm tăng giá trị , mà phải bán nông sản thô , cạnh tranh với nhau để bán sản phẩm thô , nên càng tạo điều kiện cho tư thương ép giá.

Nhưng khi gắn kết với nhau trong hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã quy mô tỉnh và liên hiệp hợp tác xã quy mô vùng , người nhà nông sẽ làm chủ cả 3 công đoạn trong chuỗi giá trị , từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm , đầu tư để bảo quản , sơ chế gia tăng giá trị , nên công sức của họ không bị rơi vào tay đối tượng khác. Ngoài ra , thông qua hợp tác xã , liên minh hợp tác xã , sự tương trợ của nhà nước cho sản xuất nông nghiệp sẽ công hiệu hơn dồi dào.

Theo ông Võ Kim Cự , hợp tác xã kiểu mới thành lập khi và chỉ khi có những liên kết rõ ràng , Giúp ích thiết thân cho từng thành viên. Tuy nhiên , đó mới chỉ là những điều kiện “cần”. Còn điều kiện “đủ” đòi hỏi phải có những sáng lập viên am tường Luật hợp tác xã , am tường thực chất hợp tác xã , nhiệt tình Chỉ chung các sinh vật những ai có cùng nhu cầu tham gia hợp tác xã kiểu mới. Điều này đòi hỏi năng lực của những người đứng đầu khu vực kinh tế tập thể.

Bên cạnh những hợp tác xã đã Thành tựu khi vận dụng mô hình kiểu mới vào hoạt động cũng như tạo chuỗi liên kết với doanh nghiệp để tạo đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên , Vẫn đó những tỉnh , đô thị hoạt động cầm chừng và đáng buồn là không ít các chủ nhiệm hợp tác xã Vẫn lơ mơ , chưa Hiểu ra về thực chất của hợp tác xã kiểu mới , luật pháp mới. Chính vì thế , họ Cùng một tư tưởng rằng dù hoạt động theo luật cũ hay mới cũng không có gì đổi thay ngoài tên gọi.

Phạm Ngọc Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *