Ý Kiến Của Bộ Xây Dựng Về Các Đề Xuất Đối Với Sự Phát Triển Của Thị Trường Bất Động Sản

24/06/2016

Tổng trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết , khu vực phát triển nhà ở những năm qua Đạt tới những Cuối cùng tích cực , điều kiện nhà ở của đại bộ phận dân chúng được cải thiện , nhưng còn nhiều hộ Nhà ở ở cả nông thôn và thành phố phải ở trong những ngôi nhà rất chật chội , chất lượng kém , nhất là các hộ nghèo ở lĩnh vực nông thôn , cán bộ , viên chức , lực lượng vũ trang , người lao động có thu nhập thấp tại lĩnh vực thành phố , công nhân tại các KCN , học sinh , sinh viên các trường đại học , cao đẳng. Chênh lệch về điều kiện nhà ở giữa các từng lớp dân cư càng ngày càng Thêm lên , là nguy cơ tiềm ẩn của mất ổn định xã hội.

Trước thực trạng đó , Bộ Xây dựng đã tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển nhà ở nhà nước đến năm 2020 , tầm nhìn đến năm 2030.

Đây là Chiến lược phát triển nhà ở đi hàng đầu của nước ta , với ý kiến chỉ đạo là “Giải quyết vấn đề nhà ở là trách nhiệm của Nhà nước , xã hội và của người dân”.

 Theo đó , có 2 loại nhà ở , gồm nhà ở thương mại ( nhà ở hàng hóa ) để đáp ứng nhu cầu của những người dân có khả năng chi trả nhà ở theo cơ chế thị trường và nhà ở từng lớp ( nhà ở phi hàng hóa ) có sự hỗ trợ của nhà nước để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho 8 nhóm đối tượng không có khả năng chi trả theo cơ chế thị trường ( nhà ở cho người có công với cách mạng; nhà ở cho người nghèo ở lĩnh vực nông thôn; nhà ở cho người nghèo ở lĩnh vực đô thị; nhà ở cho lực lượng vũ trang; nhà ở cho cán bộ , viên chức , viên chức , văn nghệ sỹ , trí thức; nhà ở cho sinh viên và công nhân lao động làm việc trong các KCN tập kết và công nhân làm việc tại các nhà máy , xí nghiệp tại lĩnh vực thành phố ).

Chiến lược cũng đề ra các mục tiêu cụ thể phải Đạt tới cho từng thời kì 2011 – 2015 , 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 về chỉ tiêu nhà ở bình quân đầu người , chỉ tiêu diện tích nhà ở từng lớp , phân công và chính xác trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến lược của các bộ , ngành Trung ương và các địa phương.

Vậy Cuối cùng cụ thể như thế nào , thưa Bộ trưởng?

tổng trưởng Trịnh Đình Dũng: Bộ Xây dựng đã Học hỏi , hoàn thiện cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật , cơ chế chính sách về quản lý phát triển thành phố , phát triển nhà ở , kinh doanh Ngưng lại sản , đặc biệt là các chính sách về phát triển và quản lý nhà ở từng lớp với nhiều ý kiến khoa học và Ý nghĩ cải cách có tính đột phá.

Theo đó , một số chỉ tiêu phát triển nhà ở chính , như: diện tích bình quân nhà ở Cả nước , hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo lĩnh vực nông thôn đạt chỉ tiêu Chiến lược đã đề ra cho năm 2015. Cụ thể , diện tích bình quân nhà ở Cả nước tại thời điểm cuối năm 2015 đạt khoảng 22m2 sàn/người , trong đó tại thành phố đạt 26m2/người , nông thôn đạt 20m2/người đạt kế hoạch đề ra của Chiến lược; tỷ lệ nhà ở đơn sơ cả nước giảm còn dưới 3%; thời kì 1 đã hoàn tất hỗ trợ cho 531.000 hộ nghèo lĩnh vực nông thôn xây dựng nhà ở , đạt 107 , 2% kế hoạch đã đề ra.

Các chương trình phát triển nhà ở từng lớp trọng điểm cũng đã Đạt tới nhiều Cuối cùng tích cực , đã giúp cải thiện chỗ ở cho hàng trăm nghìn hộ Nhà ở , cá nhân có khó khăn về nhà ở , góp phần đảm bảo chính sách an sinh từng lớp như chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo lĩnh vực nông thôn ( chương trình 167 ); chương trình xây dựng cụm , tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ bình nguyên sông Cửu Long; chương trình xây dựng nhà ở tránh bão , lũ lĩnh vực miền Trung; chương trình phát triển nhà ở sinh viên; các đề án phát triển nhà ở từng lớp lĩnh vực đô thị.

Phạm Ngọc Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *